Historia Zamku

Na miejscu, gdzie obecnie znajduje się zamek, znajdował się fort pruski zbudowany w 1790 r. (zburzono go 18 lat później). Fort miał konstrukcję ziemno-drewnianą i tworzył linie obronną na granicy prusko-austriackiej, która została wybudowana na rozkaz króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II, a nadzór nad budową powierzono majorowi Bonawenturze von Rauch. Podobne forty znajdowały się w Pasterce, na Górze Ptak koło Karłowa i w Górach Bystrzyckich w okolicach wsi Pokrzywno.

Budowę zamku nazwanego Leśna Skała (Waldstein) rozpoczął w roku 1827 Karol Leopold von Hochberg. Zatrudnił dla tego celu znanego architekta Karla Schinkla. Po śmierci Hochberga w 1843 r. wspaniała rezydencja stała się własnością jego siostry, która szybko ją sprzedała. Kolejni właściciele zmieniali się bardzo często, aż w 1860 r. kupili ją bracia Rohrbachowie. Córka jednego z nich Helena Klein wraz z mężem przeprowadziła gruntowny jego remont. Powstała wtedy kaplica, początkowo przeznaczona tylko dla mieszkańców zamku.

Na początku XX w. obiekt udostępniono turystom, którzy mogli m.in. zobaczyć grobowce pod kaplicą. W czasie I wojny światowej jeden z dzwonów z kaplicy przetopiono na armaty. W 1929 zamek przejęło Zgromadzenie Misjonarzy św. Rodziny Prowincji Niemieckiej. W czasie II wojny światowej zamek zajął Wehrmacht i urządził tu luksusowy wojskowy ośrodek rehabilitacyjny. W 1945 roku Armia Sowiecka miała tu swój sztab, ale nawet po ich odejściu było tu jeszcze wyposażenie i ozdoby w postaci poroży oraz zbroi rycerskich. W latach pięćdziesiątych doszło do bandyckiego włamania. Sprofanowano groby, krypta kapliczna została więc zamurowana na blisko 30 lat.

Później zamek przekazano Państwowemu Domowi Pomocy Społecznej. W latach 90-tych XX wieku przekazano na własność Misjonarzom Świętej Rodziny Kaplicę, a w 2006 roku Komisja Majątkowa cały zamek. Od lat 50-tych mieszkańcami są osoby niepełnosprawne, a opiekę sprawuje nad nimi Dom Pomocy Społecznej, który prowadzony jest od 1999 roku przez Powiat Kłodzki.

Zamek wkomponowany jest w skały na krawędzi skalnej na Szczytniku (589 m n.p.m.), najniższym wzniesieniu Gór Stołowych w kształcie płaskiego stoliwa podciętego malowniczymi urwiskami skalnymi z Orlimi Skałkami od południowo-zachodniej strony. Przy zamku znajduje się punkt widokowy – skąd roztacza się panorama na Obniżenie Dusznickie, gdzie położona jest Szczytna. W pobliżu zamku znajduje się kamienna droga krzyżowa wyróżniająca się oryginalnymi płaskorzeźbami z piaskowca osadzonymi w naturalnych skałach.

Zamek reprezentuje styl neogotycki, zbudowany na wzór średniowiecznego zamku obronnego. Jest to czworoboczna, trzykondygnacyjna budowla zbudowana na planie prostokąta z czterema narożnymi wieżami. Posiada jedną wieżę w kształcie cylindra pozostałe są – czworoboczne. Zamek otacza sucha fosa oraz mur obronny, na którym w przeszłości stały armaty. We wnętrzu znajduje się sala rycerska, oraz kaplica MB Królowej Pokoju z unikalnym zabytkiem jakim są rury wykonane ze stopu spiżowego, pełniącymi rolę dzwonka. Chociaż zamek wiernie odzwierciedla budowlę o średniowiecznej architekturze, to jednak wybudowany został niedawno, bo w latach 30. XIX wieku.