Zabawa karnawałowa 2019

Opublikowano: wtorek, 02 kwiecień 2019

        Tegoroczny Tłusty Czwartek oraz zakończenie karnawału były okazją do zorganizowania 28 lutego 2019 roku uroczystego balu na Sali Rycerskiej i zaproszenia na niego przyjaciół z DPS w Podzamku.

        Przybyli goście, jak zawsze byli eleganccy i w znakomitych humorach, panie świetnie się bawiły razem z naszymi mieszkańcami. Do późnych godzin popołudniowych Salę Rycerską wypełniała muzyka i mieszkańcy, którzy tańczyli dopóki wystarczyło im sił. Dziękujemy za niezapomniane chwile.

Przedstawienie "Jak Wojtek został strażakiem"

Opublikowano: czwartek, 31 styczeń 2019

       „ Jak Wojtek został strażakiem” to tytuł spektaklu, z którym przyjechali do nas aktorzy z Krakowa 22.01.2019.

       Historia małego chłopca, który marzy o tym, aby zostać strażakiem i przypadek sprawia ,że swoją postawą i szybką reakcją udowadnia , że jest już bardzo dojrzały i odpowiedzialny. Historia pokazała , że warto mieć marzenia i za nimi podążać.

Spotkanie integracyjne

Opublikowano: czwartek, 31 styczeń 2019

         Spotkanie integracyjne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego ze Szczytnej odbyło się 28.01.2019. Ferie zimowe stały się inspiracją do zorganizowania konkursu plastycznego pt. „Zamek w zimowej szacie”.

          Dzieci fantastycznie poradziły sobie z zadaniem a wykonane prace były ciekawe i pomysłowe.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019

Opublikowano: czwartek, 31 styczeń 2019

             27 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY odbył się 13.01.2019 na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury . Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć, aby w sposób szczególny okazać wsparcie tej pięknej inicjatywie. Wszyscy uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się pracownikom Straży Pożarnej w akcji ratowania życia. Ponadto przejazdy off road , koncerty , występy ( w tym również i nasz)  umiliły czas wszystkim uczestnikom. Wyznajemy tę samą zasadę : Pomaganie jest dziecinnie proste .

             Nasi podopieczni grali dla Orkiestry zbierając do puszek oraz zaprezentowali się artystycznie na scenie MOK.

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO ODNOŚNIE DPS-u w SZCZYTNEJ

Opublikowano: sobota, 05 styczeń 2019

"W związku z komunikatem jaki pojawił się w kościołach w Szczytnej tj.: w Kościele św. Jana Chrzciciela i w Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju, gdzie została odczytana informacja przekazana przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej na Zamku w Szczytnej, Zarząd Powiatu Kłodzkiego przedstawia stanowisko w rzeczonej sprawie.

Nieprawdziwa jest informacja o złym stanie technicznym DPS-u na Zamku w Szczytnej, jak również bezpodstawny jest zarzut, że budynek nie spełnia standardów w zakresie zgodności z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone do świadczenia pomocy społecznej.

Powiat Kłodzki oświadcza, że DPS w Szczytnej posiada wszystkie aktualne pozwolenia na prowadzenie placówki DPS-u w ww. nieruchomości.

W budynku przeprowadzane były wszystkie okresowe kontrole, a przeprowadzane czynności kontrolne potwierdziły, że Dom spełnia wszelkie wymagane ustawą warunki, zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2018 roku.

Również Sąd Rejonowy w Kłodzku w Sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej 22 listopada 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej stwierdził:
„Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień w funkcjonowaniu DPS w Szczytnej. Placówka zapewnia swoim podopiecznym bezpieczne i godne warunki do życia. Działalność placówki ocenia się pozytywnie”.

Informujemy, że Powiat Kłodzki podczas trwania umowy dzierżawy, przeznaczył na bieżące remonty oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i zniesienie barier architektonicznych ponad milion złotych.

Pomimo wielokrotnych starań oraz kierowanych pism przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego do Zgromadzenia Misjonarzy ze stanowiskiem i wolą kontynuacji umowy dzierżawy na ww. nieruchomość, decyzją Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, nie została przedłużona umowa dzierżawy Zamku Powiatowi Kłodzkiemu.

Umowa dzierżawy obowiązywała do 31.12.2018 r.
W tym samym dniu Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał informację drogą mailową, że Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 28.12.2018 r. podpisało umowę dzierżawy z nowym podmiotem jakim jest Fundacja Zamek Leśna Skała.

Z wyciągu umowy dzierżawy jaki otrzymał Zarząd Powiatu Kłodzkiego wynika, że nieruchomość od tej chwili będzie przeznaczona na cele turystyczne i promocyjne, a nie na dalsze funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla 110 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie.

Informacja Zgromadzenia Misjonarzy, że pojawił się inwestor z zamiarem wybudowania nowego obiektu do prowadzenia DPS-u dla Powiatu Kłodzkiego nie ma realnego wymiaru, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Powiat nie ma możliwości podpisania jakiejkolwiek umowy z wykonawcą, przedsiębiorstwem bez procedury przetargowej i zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ostatecznie Powiat Kłodzki przedstawił pisemną ofertę Fundacji na poddzierżawienie ww. nieruchomości na dalsze funkcjonowanie DPS-u."