KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO ODNOŚNIE DPS-u w SZCZYTNEJ

Opublikowano: sobota, 05 styczeń 2019

"W związku z komunikatem jaki pojawił się w kościołach w Szczytnej tj.: w Kościele św. Jana Chrzciciela i w Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju, gdzie została odczytana informacja przekazana przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej na Zamku w Szczytnej, Zarząd Powiatu Kłodzkiego przedstawia stanowisko w rzeczonej sprawie.

Nieprawdziwa jest informacja o złym stanie technicznym DPS-u na Zamku w Szczytnej, jak również bezpodstawny jest zarzut, że budynek nie spełnia standardów w zakresie zgodności z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone do świadczenia pomocy społecznej.

Powiat Kłodzki oświadcza, że DPS w Szczytnej posiada wszystkie aktualne pozwolenia na prowadzenie placówki DPS-u w ww. nieruchomości.

W budynku przeprowadzane były wszystkie okresowe kontrole, a przeprowadzane czynności kontrolne potwierdziły, że Dom spełnia wszelkie wymagane ustawą warunki, zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2018 roku.

Również Sąd Rejonowy w Kłodzku w Sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej 22 listopada 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej stwierdził:
„Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień w funkcjonowaniu DPS w Szczytnej. Placówka zapewnia swoim podopiecznym bezpieczne i godne warunki do życia. Działalność placówki ocenia się pozytywnie”.

Informujemy, że Powiat Kłodzki podczas trwania umowy dzierżawy, przeznaczył na bieżące remonty oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i zniesienie barier architektonicznych ponad milion złotych.

Pomimo wielokrotnych starań oraz kierowanych pism przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego do Zgromadzenia Misjonarzy ze stanowiskiem i wolą kontynuacji umowy dzierżawy na ww. nieruchomość, decyzją Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, nie została przedłużona umowa dzierżawy Zamku Powiatowi Kłodzkiemu.

Umowa dzierżawy obowiązywała do 31.12.2018 r.
W tym samym dniu Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał informację drogą mailową, że Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 28.12.2018 r. podpisało umowę dzierżawy z nowym podmiotem jakim jest Fundacja Zamek Leśna Skała.

Z wyciągu umowy dzierżawy jaki otrzymał Zarząd Powiatu Kłodzkiego wynika, że nieruchomość od tej chwili będzie przeznaczona na cele turystyczne i promocyjne, a nie na dalsze funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla 110 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie.

Informacja Zgromadzenia Misjonarzy, że pojawił się inwestor z zamiarem wybudowania nowego obiektu do prowadzenia DPS-u dla Powiatu Kłodzkiego nie ma realnego wymiaru, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Powiat nie ma możliwości podpisania jakiejkolwiek umowy z wykonawcą, przedsiębiorstwem bez procedury przetargowej i zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ostatecznie Powiat Kłodzki przedstawił pisemną ofertę Fundacji na poddzierżawienie ww. nieruchomości na dalsze funkcjonowanie DPS-u."

Mikołaj Integracyjny w Kłodzku

Opublikowano: sobota, 05 styczeń 2019

         W dniu 22.12.2018r. o godz.10.00 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku odbyło się integracyjne spotkanie z Mikołajem. W zabawie udział wzięło 7 mieszkańców naszego domu, dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, domach dziecka, oraz młodzież niepełnosprawna z całego Powiatu Kłodzkiego.

           Podczas imprezy wystąpił Duet Akordeonowy Kubar z Suszyny oraz zespół Podzamek Boys.

       Punktem kulminacyjnym było przybycie 4 Mikołajów z prezentami dla przybyłych gości. W tegorocznej edycji Mikołaje rozdali ponad pięćset paczek ze słodkościami.

         Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dużo radości, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

III Integracja Pływacka 2018

Opublikowano: sobota, 05 styczeń 2019

             14.12.2018 r. na basenie Aqua Park w Kudowie- Zdroju odbyła się III Integracja Pływacka Osób Niepełnosprawnych, której organizatorem było Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.             

            W turnieju udział wzięły następujące placówki: DPS Podzamek, WTZ Wałbrzych, Kudowskie Stowarzyszenie oraz DPS Szczytna. Nasza drużyna składająca się z 3 podopiecznych w rezultacie zdobyła I miejsce w kategorii drużynowej. Miła atmosfera i zdrowa rywalizacja towarzyszyła nam do samego końca.                                                                       

             Po turnieju organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na pizzę do restauracji. Gospodarzom składamy serdeczne podziękowania za możliwość uczestniczenia w Integracji.

Świąteczne spotkanie integracyjne 2018

Opublikowano: środa, 26 grudzień 2018

         Wspólne ubieranie choinki jest już tradycją i na stałe wpisało się w program przedświątecznych przygotowań. Tym razem klasa VII SP im. Orła Białegoze Szczytnej gościła u nas wraz z wychowawcą w dniu 13.12.2018 r.

         Wysokie, zielone drzewko – dar od Nadleśnictwa, za który serdecznie  dziękujemy, wspólnie ubrali nasi podopieczni wraz z zaproszonymi gośćmi.

         Radosny, świąteczny nastrój udzielił się wszystkim wraz ze świątecznymi przebojami płynącymi z głośników. Pamiątkowe zdjęcia z przedstawicielem Nadleśnictwa, Dyrektorem DPS, Wychowawcą klasy i wszystkimi uczestnikami a następnie słodki poczęstunek był zwieńczeniem dzieła. Na koniec dziękując wszystkim za przybycie, złożyliśmy sobie życzenia – zdrowia, pogody i kolejnego , miłego spotkania za rok.

Dzień św. Mikołaja 2018

Opublikowano: niedziela, 23 grudzień 2018

Idzie, idzie Święty z nieba

Oto jest wśród nas

Witaj Święty Mikołaju

Witaj, witaj nam

           Dokładnie 6.12.2018 r. przybył do naszego DPS Święty Mikołaj z prezentami, strudzony, ale uśmiechnięty ,radosny, przynoszący każdemu dobre słowo na piękny czas Świąt Bożego Narodzenia.